KUPON O WARTOŚCI 100 zł na usługę serwisową

Responsive image

Prosimy o kontakt z serwisem firmy ROLTEX:

Krasnystaw 506 953 595REGULAMIN „KUPON O WARTOŚCI 100 zł na usługę serwisową”

 1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wykonanie badania technicznego samochodu osobowego na Stacji Kontroli Pojazdów Roltex Krasnystaw do 30.06.2020 roku.
 2. Promocja przeznaczona jest dla Klientów Auto Serwisu i Stacji Kontroli Pojazdów ROLTEX. Poprzez określenie „Klient” rozumie się każdą pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Pracownicy firmy i ich rodziny nie mogą uczestniczyć w promocji.
 4. Każdy klient może uczestniczyć w promocji jednorazowo.
 5. Kupon można wykorzystać do końca września 2020 roku
 6. Kupon dotyczy jednej usługi serwisowej o wartości powyżej 100 zł netto.
 7. Jeden kupon można wykorzystać tylko jeden raz, kuponów nie można łączyć.
 8. Kupony nie będą wymieniane na gotówkę.
 9. Zabrania się kserowania kuponów.
 10. Kupony zniszczone lub podrobione nie będą honorowane.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 12. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.
 13. Udział w Promocji równoznaczny jest z akceptacją jej zasad
 14. Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter otwarty i powszechny.
 15. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte na podstawie regulaminu w dotychczasowej treści będą w pełni respektowane. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.roltexkrasnystaw.pl.