Projekt Dywersyfikacja działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa Roltex Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej maszyny rolniczej do uprawy pasowej opracowanej w wyniku prowadzenia własnych prac badawczo – rozwojowych

Projekt obejmuje realizację nakładów inwestycyjnych na zakup niezbędnej infrastruktury produkcyjnej celem dywersyfikacji produkcji, co doprowadzi do wypromowania marki jako producenta maszyn rolniczych i wzmocnienie jego konkurencyjności na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Rezultatem realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia będzie w szczególności wdrożenie innowacji produktowej, nietechnologicznej oraz stałe zwiększenie zatrudnienia w zakładzie produkcyjnym.

Wartość projektu: 1 937 250,00

Dofinansowanie projektu z UE: 1 102 500,00

Projekt Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa Techniczno – Handlowego Roltex Sp. z o. o.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych na budynkach oraz zainstalowanie instalacji OZE. Zakres wszystkich prac/zadań objętych niniejszym projektem wynika z przeprowadzonych audytów energetycznych budynków. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych i pyłu PM10 oraz na stworzenie zdolności wytwarzania energii dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej.

Wartość projektu: 1 712 837,47

Dofinansowanie projektu z UE: 905 158,00